SALİHLİ HAVA DURUMU
SALIHLI
ANKETLER
SİZCE ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE EN DEĞERLİ TARIMSAL ÜRÜN NE OLABİLİR ?

Oy ver

Diğer Anketleri Gör4.4.2011 00:00:00 Üzüm Üretimi ve Tüketimi
sofralık üzüm

Bağcılık için yer kürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra en eski ve köklü bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Üzüm; çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu gibi etkenlerin de etkisiyle dünyada da en yaygın kültür bitkilerinden biridir.

Asmanın anavatanı olarak kabul edilen ülkemizde bağların toplam tarım alanı içerisindeki payı %1,2’dir. Ülkemizde yaklaşık 1200’ün üzerinde üzüm çeşidinin varlığı saptanmıştır. Ancak bunlardan 50-60 kadarının ekonomik önemi olup, geniş çapta yetiştirilmektedir. Ülkemizde yetiştirilen üzümlerin yaklaşık %30’u kurutulmakta ve kuru üzümde dünya ticaretinde söz sahibi olmaktadır. 

                            

DÜNYA ÜRETİM VE TÜKETİMİ

Dünya Üzüm Üretimi

2002 yılı verilerine göre dünyada 7,4 milyon hektar alanda 61 milyon ton üzüm üretilmektedir.

 

Tablo1: Dünya Üzüm Üretim Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar

Üretim alanı

(1000 Hektar)

Üretim Miktarı

(1000 ton)

Verim

(Kg/Ha)

1998

7,264

57,022

7850

1999

7,305

60,954

8340

2000

7,448

64,435

8286

2001

7,381

61,167

8238

2002

7,406

61,018

8238

 Kaynak:FAO  

Dünya üzüm üretiminin yarıdan fazlası Avrupa kıtasında gerçekleştirilmektedir. Dünya yaş üzüm üretiminde İtalya, Fransa, ABD, İspanya, Türkiye başlıca ülkelerdir.

 

Tablo2: Ülkelere göre üzüm üretim miktarları 2002 (1000 ton)

Ülkeler

Üretim

(1000 ton)

İtalya

7,872

ABD

6,479

Türkiye

3,600

İspanya

5,609

Fransa

6,793

Arjantin

2,460

Dünya

61,018

                                        Kaynak: FAO

 

Dünya üzüm üretiminin %64,3’ü şaraba işlenirken %7,6’sı kurutmalık ve %20,9’u sofralık olarak değerlendirilmektedir.

Dünyada üretilen üzümlerin her yıl yaklaşık 700-800 bin ton arasındaki bir miktarı kurutularak değerlendirilmektedir. ABD, Türkiye, İran, Yunanistan Güney Afrika , Şili ve Afganistan önemli ülkelerdir.  

 

Tablo3: Dünya Kuru Üzüm Üretimi(1000 ton)

Ülkeler

1998

1999

2000

2001

ABD

218

284

350

350

Türkiye

250

214

255

200

İran

102

120

112

102

Yunanistan

40

35

35

40

G.Afrika

34

38

29

35

Dünya

965

756

838

782

 

       Kaynak: FAO

 

Tablodan da görüleceği üzere ABD ve Türkiye dünya kuru üzüm üretiminin %70’ ini gerçekleştirmektedir.  

Dünya Tüketimi

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm tüketimi yaklaşık 750-850 bin ton civarındadır. Tüketimde 190-200 bin tonla ABD ilk sırayı alırken bunu 25-30 bin tonla Avustralya ve Türkiye izlemektedir. Diğer önemli tüketici ülkeler ise Afganistan, İran, G.Afrika ve Yunanistan’dır.

 

TÜRKİYE ÜRETİM VE TÜKETİMİ

Türkiye Üzüm Üretimi

Ülkemiz yaklaşık 525 bin hektar bağ alanında yılda yaklaşık 3,5 milyon ton üzüm üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde üretilen üzümlerin yaklaşık%30’u sofralık, %37’si kurutmalık, %30’u pekmez, pestil, sucuk, şıra ve %3’de şaraplık olarak değerlendirilmektedir.

 

                    Tablo 4: Türkiye Üzüm Ekim Alanları ve Üretim Miktarları

Yıllar

Ekilen Alan

(1000 Hektar)

Üretim

(1000 Ton)

Verim

(Kg/Ha)

1998

541

3,700

6,839

1999

535

3,600

6,729

2000

535

3,600

6,729

2001

525

3,250

6,190

2002

-

3,500

-

                   Kaynak:D.İ.E

 

Ülkemiz dünyanın 5. büyük üzüm üreticisidir. Üretilen üzümün yaklaşık %63’ü çekirdekli %27’si ise çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır. Bölgelerimize göre üretim incelendiğinde ise; Ege Bölgesinde çekirdeksiz kuru üzüm, Marmara Bölgesinde sofralık ve şaraplık, Akdeniz Bölgesinde ilk turfanda, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şaraplık, şıralık, sofralık, çekirdekli kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yönünden gelişme gösterdiği görülmektedir.

Tablo 5:Önemli ihraç ürünlerimizden olan çekirdeksiz kuru üzüm üretimimiz ise şöyledir:

Yıllar

Çekirdeksiz Üzüm

Alanı(Ha)

Çekirdeksiz Kuru

Üzüm Üretimi(ton)

1998

110.000

250.000

1999

110.000

214.000

2000

110.000

255.000

2001

110.000

200.000

 

 

                  

Kaynak: TEAE

Türkiye Üzüm Tüketimi

         Yıllar itibari ile bakıldığında nüfusun sürekli artış göstermesine rağmen kişi başına üzüm tüketimimiz artmamış, aksine azalmıştır. 1990’ların başında yaklaşık 45 kg olan kişi başı üzüm tüketimi günümüzde 40-42 kg arasında değişmektedir.

   SS Poyrazdamları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2006 © Tüm hakları saklıdır.
 
Bu web sitesi bir AKS-BİM Ltd. Şti. ürünüdür. Model A6W. 2012 . www.aksbim.com.tr